You are here: Home > edukacja > Jakie przedmioty zdaje się na maturze ?

Jakie przedmioty zdaje się na maturze ?

Mimo dużych zmian w systemie edukacji kanon przedmiotów maturalnych nie zmienił się znacząco. Nadal zdaje się egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, podobne egzaminy z wybranego języka obcego oraz egzaminy pisemne z matematyki oraz z przedmiotu dodatkowego, wybranego przez ucznia. Znacznie większe różnice wynikają z przebiegu samych egzaminów. Różni się tu zarówno sposób przeprowadzania egzaminów, jak też ich forma. Podczas egzaminów pisemnych kładzie się nacisk na całkowicie samodzielną pracę ucznia, a same prace są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych. Ma to wyeliminować przypadki pomagania uczniom przez nauczycieli. Inaczej wygląda również forma egzaminów. Dawniej przykładowo uczeń omawiał określony temat na podstawie przeczytanych lektur w formie eseju, dziś odpowiada na szereg pytań zamkniętych i kilka otwartych, które sprawdzają bardziej zrozumienie zamieszczonego tekstu, niż znajomość lektur. Z kolei podczas egzaminu pisemnego z języka obcego istnieją pytania sprawdzające zrozumienie tekstu czytanego przez lektora, czego dawniej nie było. Natomiast niepożądaną cechą egzaminów z przedmiotu wybranego przez ucznia są znacznie różniące się ich stopnie trudności w kolejnych latach. Często bywa tak, że po dość łatwym egzaminie z danego przedmiotu w jednym roku pojawia się liczne grono chcących go zdawać w roku następnym, a wtedy egzamin z tego przedmiotu jest zazwyczaj znacznie trudniejszy.