Sprawność intelektualna do końca życia

Z biegiem lat nasze ciało się starzeje. Niestety, taki sam proces dotyka też nasz mózg. W miarę upływu czasu coraz trudniej nam coś sobie przypomnieć, przyswajanie wiedzy trwa dłużej. Obniża się ogólna sprawność intelektualna, także z tego powodu, że osłabieniu ulegają nasze zmysły. Niektórzy z nas, zwłaszcza po 70. roku życia, zapadają na straszną chorobę – Alzheimera. Charakteryzuje się ona tym, że zanikają stopniowo połączenia nerwowe między neuronami w mózgu i chory powoli, ale nieubłaganie cofa się w rozwoju, aż do poziomu umysłowego dziecka. Oczywiście konsekwencją tego stanu rzeczy jest także szybsza śmierć. Czy można przed chorobą Alzheimera się ustrzec ? Niestety, jest ona w dużej mierze dziedziczna, a ponadto nieuleczalna. Jednak badania dowiodły, że osoby ogólnie bardziej sprawne intelektualnie, a ponadto rozwijające swoją umysłowość przez całe życie, rzadziej zapadały na tę chorobę, a jeśli już zapadły, rozwijała się ona później oraz wolniej. Rezultaty tych badań potwierdzają, że powinniśmy dbać nie tylko o naszą sprawność fizyczną, […]

Read Comments

Jak zwiększyć możliwości naszego mózgu ?

Różne badania wykazują, że przeciętny człowiek wykorzystuje zaledwie 5% możliwości swojego mózgu. Czy jesteśmy w stanie wykorzystać 100% jego możliwości ? Wydaje się wątpliwe, żebyśmy w praktyce mogli wykorzystywać nawet 50%, niewykluczone przy tym, że mózg sam wykształcił mechanizmy obronne przed nadmiernym jego obciążeniem i dlatego jesteśmy w stanie wykorzystać tylko ułamek jego możliwości. Tak czy inaczej, podziwiamy ludzi obdarzonych fotograficzną pamięcią lub zdolnością wykonywania skomplikowanych obliczeń w pamięci. Czy jesteśmy w stanie podobnie rozwinąć swoje możliwości ? Jest to trudne, bo w przypadku większości tych osób takie cechy są wrodzone, ale niewątpliwie możemy swoją pamięć ćwiczyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby starać się na przykład dla ćwiczenia umysłu zapamiętać numery na tablicach rejestracyjnych mijanych samochodów albo liczyć w pamięci ich ilość. Wskazane jest także, żeby starać się dokonywać dodawania bądź odejmowania okrągłych liczb w pamięci zamiast na kalkulatorze. Tak jest szybciej, a poza tym to doskonałe ćwiczenie. […]

Read Comments

Ile wiedzy jesteśmy w stanie przyswoić ?

Od najmłodszych lat jesteśmy bombardowani natłokiem informacji. Jeszcze niedawno wtłaczano nam w szkole całą masę encyklopedycznej wiedzy do głów, nie zwracając przy tym większej uwagi na to, czy taka wiedza jest potrzebna. Raczej mało kto pamięta dziś i wykorzystuje w praktyce np. wiedzę o budowie pantofelka jako organizmu jednokomórkowego. Już w tamtej epoce nasze mózgi buntowały się często przeciwko przyswojeniu takiej porcji wiedzy, a przecież świat był wtedy znacznie mniej skomplikowany i uboższy w sensie zróżnicowania. Dziś młodzież często bardziej od tego, jakie utwory napisał któryś z naszych narodowych wieszczów, bardziej interesuje to, jakie są tytuły piosenek jego ulubionego wydawcy. Tego typu informacje rywalizują ze sobą wzajemnie o miejsce w pamięci, bo nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich informacji, które do nas docierają. Powstaje pytanie, czy powinniśmy się starć więcej z nich zapamiętać ? Można tu sądzić, że ważniejsza staje się selekcja informacji. Powinniśmy zapamiętywać te z nich, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania oraz te, […]

Read Comments

Świat kreowany przez media

Dzisiejszy świat zmienia się tak szybko, że nic dziwnego w tym, iż chcemy mieć o tych zmianach jak najszybsze i najdokładniejsze informacje. Skąd jednak czerpiemy te informacje ? Dawniej informacje o nagłym a ważnym wydarzeniu były przekazywane z ust do ust. Mogły przy tym ulec zniekształceniu, bo nie każdy przekazywał dokładnie taką informację, jaką oferował naoczny świadek wydarzeń. Dziś informacje są o wiele bardziej dokładne i rzetelne, bo mamy przecież kamery, aparaty fotograficzne i dyktafony, które rejestrują nam dokładnie rzeczywistość. Postęp techniczny przyniósł jednak tu dwa zagrożenia. Po pierwsze, w natłoku informacji często trudno nam odróżnić naprawdę ważne od błahych. Skutkiem tego jest, że albo tracimy sporo czasu na poznawanie informacji nieistotnych, albo z braku czasu odrzucamy wszystkie, w tym i ważne, które powinniśmy znać. Drugie zagrożenie wiąże się z rolą mediów. Znaczna część z nich nie relacjonuje wszystkich wydarzeń, ale jedynie te, które są sensacyjne i mogą zainteresować potencjalnego odbiorcę. Efektem tego jest, że można często odnieść wrażenie, […]

Read Comments

Bez prądu – bez życia ?

Przez stulecia dla ludzkości było bardzo ważne rozniecanie i podtrzymywanie ognia. Ogień dawał ciepło i oświetlał ciemności. W XIX wieku odkryto zjawisko przepływu prądu elektrycznego i kiedy udało się skonstruować urządzenia wykorzystujące prąd, na czele z żarówką, świat zaczął się diametralnie zmieniać. To jednak dopiero był początek. Dziś mamy do dyspozycji tysiące urządzeń wykorzystujących energię, w tym komputery, a ich ceny są zazwyczaj tak niskie, że prawie każdy może sobie pozwolić na ich kupno. Mało tego, nauczyliśmy się magazynować energię w bateriach, a nawet ją wytwarzać na niewielką skalę w generatorach prądotwórczych, które posiada wiele przedsiębiorstw. Są im niezbędne, gdyż ich produkcja opiera się na stałym wykorzystaniu prądu i w wypadku przerw w dostawie prądu po prostu nie mogłyby funkcjonować. Jednak czym innym jest krótkotrwały brak energii elektrycznej, a czym innym byłby jej brak przez dłuższy czas. Tak właśnie często wyobrażają sobie kolejny konflikt światowy twórcy dzieł science – fiction – nie jako niszczenie budynków i całych miast, […]

Read Comments

Czy encyklopedie odejdą do lamusa ?

Prawie każdy z nas, jeśli wywodzi się z rodziny inteligenckiej, posiada w domu encyklopedię. Zapewne czasami myśli sobie, do czego są mu jeszcze potrzebne opasłe, liczne tomiska, które stoją nieużywane i zarastają kurzem. Czy zatem encyklopedie należy wyrzucić na śmietnik albo oddać na makulaturę ? Nic bardziej błędnego. Wprawdzie papierowe wydania encyklopedii miały to do siebie, że dość szybko się dezaktualizowały, ale przecież informacje to nie tylko codzienne wiadomości. Znaczna część wiedzy o świecie, w tym wiedzy historycznej, pozostaje niezmienna i możemy z powodzeniem korzystać z niej przez lata. Ponadto wydanie papierowe, poprzez znajomość jego autorów, daje gwarancję rzetelności i prawdziwości, czego źródła wiedzy w Internecie, na czele z Wikipedią, nie gwarantują. Pamiętajmy również o tym, że dostęp do Internetu nie jest natychmiastowy i wymaga przynajmniej włączenia komputera, uzyskania dostępu do Internetu oraz wejścia na odpowiednią stronę, co musi zająć kilka minut. Gdy łączymy się z Internetem poprzez komórkę, jest on szybszy, […]

Read Comments

Niebezpieczeństwa wiedzy internetowej

Jeszcze kilkanaście lat temu dla większości z nas głównym źródłem wiedzy była nauka w szkole, poza tym, zwłaszcza w dzieciństwie, od rodziców i rówieśników. Światlejsi czerpali wiedzę o codzienności z gazet i telewizji, pozostali słuchali głównie plotek. Te źródła wiedzy istnieją nadal, ale w ostatnich latach pojawiło się potężne źródło wiedzy, jakim jest Internet. Sam w sobie Internet jest bardzo przydatnym źródłem wiedzy, wielu z nas nie tylko czerpie stamtąd wiedzę o codziennych wydarzeniach, ale także poprzez Internet zdobywa pracę lub też wręcz dzięki niemu pracuje. Problem pojawia się wtedy, gdy dla kogoś Internet staje się niemal wyłącznym źródłem informacji. Rzecz bowiem w tym, że informacje w Internecie może kształtować niemal każdy, bądź to w formie wpisów w Wikipedii, bądź też w formie komentarzy pod artykułami. Jednak każdy z nas w Internecie jest anonimowy, […]

Read Comments

Główne źródła obecnej wiedzy

Przez wiele tysięcy lat funkcjonowania człowieka głównym źródłem wiedzy były informacje przekazywane przez ludzi starszych, bardziej doświadczonych. Należeli do nich zarówno rodzice, jak i starsi członkowie plemienia, a później mieszkańcy danej miejscowości czy rejonu. Przez długi czas informacje te przechodziły z ust do ust, dopiero po wynalezieniu druku można było w praktyce korzystać z wiedzy zgromadzonej w książkach. Jednak upowszechnienie szkolnictwa nastąpiło dopiero w XIX wieku, a w niektórych rejonach nawet w XX wieku i dopiero w tym momencie ilość wiedzy pozyskiwanej przez każdego człowieka znacząco się zwiększyła. Dziś natomiast świat jest tak skomplikowany, że wiedzę o nim musimy nabywać na wiele różnych sposobów. W dzieciństwie, tak jak zawsze bywało, wiedzę o świecie przekazują nam przede wszystkim rodzice. Dalej idziemy do szkoły i tutaj uzyskujemy kolejną potężną porcję wiedzy i umiejętności. Następnie idziemy do pracy i tutaj przynajmniej na początku uczymy się od bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. Tak też bywało już wcześniej. […]

Read Comments

Czy wybitna inteligencja oznacza sukces życiowy ?

Wydawać by się mogło, że ktoś wybitnie inteligentny powinien zawsze odnosić sukces w życiu. Tymczasem, co jest dość zaskakujące, dzieje się tak dość rzadko. Zjawisko to można prześledzić na przykładzie losów członków stowarzyszenia MENSA. Trafiają do niego osoby wybitnie inteligentne, które w testach na inteligencję uzyskują wynik przynajmniej 170 punktów. Okazuje się, że wielu członków tego stowarzyszenia to zwyczajni ludzie, funkcjonujący bez jakichś większych sukcesów zawodowych. Co jest tego przyczyną ? Przede wszystkim inteligencja umysłowa wcale nie musi iść w parze z inteligencją emocjonalną. Jeśli ktoś ma tą drugą na dość niskim poziomie, może mieć trudności z nawiązywaniem dobrych relacji społecznych, a w praktyce są one niezbędne dla uzyskania i utrzymania dobrej pracy. Ponadto część osób o wysokiej inteligencji nie jest zbyt lubiana w społeczeństwie, bądź to wskutek nie ukrywanego przekonania o własnej wyższości, bądź też wskutek uzyskania nawet niezasłużonej takiej właśnie opinii o sobie. Jak wiadomo zaś, osoby wywyższające się nie są lubiane. […]

Read Comments

Czym jest inteligencja emocjonalna ?

Każdy z nas zapewne zna kogoś ponadprzeciętnie inteligentnego. Istnieją zresztą testy pozwalające zmierzyć poziom inteligencji, które może każdy z nas przeprowadzić w domu. Wprawdzie i takie testy można z czasem coraz lepiej rozwiązywać, jednak bez wątpienia uzyskanie wyniku przekraczającego 130 punktów pozwala mówić o wysokiej inteligencji. Jednak istnieją też osoby, które nie są nadzwyczaj sprawne umysłowo, ale są ogólnie lubiane i potrafią nawiązać dobre kontakty z wieloma ludźmi. Ci ludzie również są inteligentni, tyle że na nieco inny sposób. Ich inteligencję możemy nazwać inteligencją emocjonalną. Cechują się oni bowiem ponadprzeciętnym poziomem emocji, czyli odczuć, które pozwalają im na nawiązywanie dobrych relacji z innymi ludźmi oraz ich kształtowanie i ciągłe podtrzymywanie. Posiadanie inteligencji emocjonalnej przynajmniej na wystarczającym poziomie jest bardzo ważne dla każdego człowieka, umożliwia mu bowiem udane funkcjonowanie w społeczeństwie. Znamienny jest tu przykład dzieci autystycznych, które często bywają inteligentne w sensie umysłowym, […]

Read Comments